Home Daily Alles wat je ooit wilde weten over Islam en Moslims

Algemeen

Alles wat je ooit wilde weten over Islam en Moslims

Islam is momenteel de snelst groeiende religie ter wereld. Met 2 miljard moslims is de Islam niet alleen een religie, maar ook een complete levenswijze. Er is slechts één Ware God, de Schepper – Allah in het Arabisch – 

De Islam biedt antwoord op de vraag:

‘WAAROM ZIJN WE HIER EN WAT IS ONS DOEL?’

Moslims begrijpen dat hun doel is om Allah te aanbidden. We hebben een fundamentele innerlijke behoefte om te vertrouwen op een ‘hogere macht’ om voor ons te zorgen en de leiding te nemen in ons leven. Deze behoefte wordt vervuld wanneer we ons leven leiden in de wetenschap dat Allah er voor ons is en dat we Hem kunnen aanroepen in tijden van nood en dankbaarheid kunnen tonen in tijden van gemak.

WAT IS ISLAM ?

Islam is een monotheïstische religie – ons geloof is gebaseerd op de aanbidding van één God, de Schepper. Goddelijke geschriften werden geopenbaard aan uitverkoren mannen, bekend als profeten, om de mensheid te leren hoe God te aanbidden. Alle profeten leerden datzelfde basis feit: afgoden en mensen kunnen je niet helpen. Aanbidding is alleen voor jouw Schepper.

Islam werd aan de mensheid gebracht door het goddelijke boek, de Koran, dat het laatste woord van God is. Het is onveranderd gebleven gedurende 1400 jaar en samen met de leer van de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), bekend als de Sunnah, geeft de Koran de mens een duidelijk begrip van hoe te leven.

WAT BEVAT DE KORAN ?

De Koran vertelt over eerdere naties en beschrijft de verhalen van de oude profeten en hoe ze kwamen om de aanbidding van God te onderwijzen. Het omvat verhalen van Profeet Muza (Mozes), het verhaal van de grote overstroming en de ark van Noeh (Noach), het verhaal van Yusuf (Jozef) en zijn vermogen om dromen te interpreteren, en van de geboorte van Isa (Jesus) en zijn moeder Maryam (Maria), vrede zij met hen allen.

Bovendien worden er veel wetenschappelijke feiten genoemd, zoals de geologische structuur van bergen, de barrière die zoet water van zout zeewater scheidt, de stadia van de menselijke embryologie, de genezende kracht van honing en de rotatie van de planeten in het zonnestelsel.

Er zijn beschrijvingen van hemel en hel en van verantwoording op de Dag des Oordeels, voor goede en slechte daden. We worden gewaarschuwd dat het nemen van een onschuldige ziel gelijkstaat aan het nemen van het leven van de hele mensheid en het redden van één ziel gelijkstaat aan het redden van de hele mensheid. De mensheid wordt sterk aangespoord om goed te doen en niet te onderdrukken of de grenzen te overschrijden.

Om te leren hoe men Islam moet praktiseren, dienen moslims de Koran te lezen. Het wordt aanbevolen om dit in het Arabisch te doen, de taal waarin het is geopenbaard. Echter, de Koran is bedoeld om begrepen te worden en in praktijk gebracht te worden, dus het wordt aangemoedigd om een vertaling in de taal die je begrijpt te lezen. Het is een leidraad niet alleen voor moslims, maar voor de hele mensheid.

Ben je geïnteresseerd in de islam maar heb je nog vragen of loop je tegen zaken aan waar je geen antwoord op kan vinden. Wij organiseren om de twee maanden een Dawah lunch voor geïnteresseerde niet moslims. Schrijf je in, dan nemen wij contact met je op. 

https://www.thehalalvillage.com/events/dawah-lunch/

Gerelateerde berichten